Заочне навчання
Освітньо-професійні программи магістрів з заочною формою навчання
Спеціальність Програма Кафедра
029 Документознавство та інформаційна діяльність 801
035 Прикладна лінгвістика 703
051 Економіка підприємства 605
051 Світова економіка 605
053 Психологічне консультування та психотерапія 704
071 Облік і оподаткування 604
072 Фінанси, банківська справа та страхування 604
073 Логістика 602
073 Менеджмент 602
073 Управління проектами 602
075 Маркетинг 605
076 Експертиза товарів та послуг 601
101 Екологія та охорона навколишнього середовища 106
103 Космічний моніторинг Землі 407
113 Обчислювальний інтелект 304
121 Інженерія програмного забезпечення 603
122 Комп'ютеризація обробки інформації та управління 302
122 Інформаційні технології проектування 105
122 Інтелектуальні системи та технології 304
123 Комп'ютерні системи та мережі 503
123 Програмовні мобільні системи та Інтернет речей 503
123 Системне програмування 503
124 Системний аналіз і управління 405
125 Безпека інформаційних і комунікаційних систем 503
125 Кібербезпека індустріальних систем 503
131 Динаміка і міцність машин 102
131 Інженерія логістичних систем 202
131 Роботомеханічні системи та комплекси 202
133 Комп'ютерний інжиніринг 202
134 Ракетні та космічні комплекси 401
134 Супутники, двигуни та енергетичні установки 402
134 Авіаційні двигуни та енергетичні установки 203
134 Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 204
134 Випробування та сертифікація літальних апаратів 102
134 Літаки і вертольоти 103
134 Технології виробництва та ремонту літальних апаратів 104
134 Аеродинаміка літальних апаратів 101
134 Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів 403
134 Ракетні двигуни та енергетичні установки 401
141 Енергетичний менеджмент та енергоефективність 402
141 Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 402
142 Газотурбінні установки і компресорні станції 201
144 Інжиніринг та експлуатація теплоенергетичних систем 205
151 Інженерія мобільних додатків 301
151 Комп'ютерні системи технічного зору 301
151 Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 305
152 Якість, стандартизація та сертифікація 303
152 Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції 303
152 Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи 303
163 Біомедична інформатика та радіоелектроніка 502
172 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 501
172 Інформаційні мережі зв'язку 504
172 Радіоелектронні комп'ютеризовані засоби 502
173 Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів 301
193 Геоінформаційні системи і технології 407
272 Інтелектуальні транспортні системи 301
272 Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів 103
274 Автомобілі та автомобільне господарство 107
281 Управління та адміністрування регіональних економічних систем 601
Переваги отримання заочної освіти у НАУ «ХАІ»
Можливість отримати корисну для подальшого працевлаштування суміжну спеціальність, паралельно навчаючись на денній формі (наприклад 'Інженерія програмного забезпечення' на денній формі + 'Економіка підприємства' на заочній)
Можливість отримати необхідну у подальшому вищу освіту, паралельно отримуючи дохід та досвід на основному робочому місці зі значно меншими витратами часу на сессію, порівняно з денною формою навчання
Можливість завершити освіту (закінчити магістратуру після отримання рівню бакалавра) при працевлаштуванні на повний робочий день та критичній нестачі часу на навчання